Welkom op de website van Stichting Dorpsraad Moergestel
Header

Hart voor uw Club!

October 21st, 2015 | Posted by admin in Algemeen - (0 Comments)

Stem op ons als u lid bent van de Rabobank!

Klik hier.

Vergadering met de wethouder

June 10th, 2015 | Posted by admin in Algemeen - (0 Comments)

Woensdag 10 juni (ipv de normale 2de dinsdag van de maand) vergadering om 20.00 uur in Den Boogaard.

De wethouder is deze avond ook aanwezig. Iedereen is van harte welkom.

Fietsendiefstal in Moergestel!

January 30th, 2015 | Posted by admin in Algemeen - (0 Comments)

De laatste tijd worden er met een grote frequentie fietsen bij voornamelijk horecagelegenheden gestolen.

Meestal betreft het dan 2 a 3 fietsen. Zo ook weer bij Den Boogaard bij het nieuwjaarsconcert van de harmonie.

Wees alert, sluit uw fiets deugdelijk, als we allemaal opletten is dat nog beter.

Resultaten Enquête

November 11th, 2014 | Posted by admin in Algemeen - (0 Comments)

De resultaten van de onlangs gehouden enquête zijn bekend!

Klik op onderstaande link om de gehele uitslag te bekijken:

SDMResultatenEnquete

Dorpsraad sprak met college van B&W

November 11th, 2014 | Posted by admin in Uncategorized - (0 Comments)

Vandaag zijn we , op uitnodiging van het gemeentebestuur , in gesprek gegaan met het voltallige college. Dit gesprek had een verkennend karakter. Het college gaf aan dat zij nog haar bedenkingen had over wie nu eigenlijk de Dorpsraad vertegenwoordigt. Tegelijkertijd werd in dit gesprek duidelijk dat het college ons wil meenemen in zaken die over Moergestel gaan . Dit gaan we doen door een aantal malen per jaar te spreken over Moergestelse zaken met de dorpswethouder Dhr. Smit. Hiervoor stellen we een werkagenda vast welke mede gevoed kan worden door de inbreng van de Moergestelnaren tijdens onze jaarvergadering op 18 november. Het gesprek had een constructief en positief karakter. Tijdens onze jaarvergadering zal Dhr. Lemmens aanwezig zijn dit omdat Dhr. Smit deze avond verhinderd is.

Verbreding A58

November 11th, 2014 | Posted by admin in Uncategorized - (0 Comments)

Hieronder een kort verslag van de voorlichtingsbijeenkomst over InnovA58:

Besproken dat vanuit Moergestel het sluipverkeer een issue is en in mindere mate geluidsoverlast.

Er waren met name veel belangstellenden uit Oirschot, daar leeft het probleem sterker, daar wordt gepleit voor het verlaagd aanleggen van de weg, gesproken wordt over een aquaduct ter hoogte van het Wilhelminakanaal.

Plannen die Moergestel raken: Het knooppunt de Baars wordt opnieuw aangelegd, de hoofdweg wordt de A58, de onlogische afslag richting den Bosch wordt een afslag.

Het invoegend verkeer vanuit Hilvarenbeek/Tilburg richting den Bosch wordt gescheiden van de hoofdroute op de A58.

De A58 wordt driebaans, de parkeerplaatsen ter hoogte van het viaduct Tilburgseweg komen te vervallen.

De parkeerplaats aan de Tilburgse zijde wordt samengevoegd met het pompstation aan die zijde.

De viaducten op het Moergestelse deel worden vervangen. Bij de Vinkenberg wordt de mogelijkheid onderzocht het viaduct te verplaatsen.

Staatsbosbeheer was ook aanwezig, zij benadrukken de belangen van de gebieden die aangewezen zijn in het kader van Natura 2000, die een hoge beschermingsgraad hebben.Zij lijken mee te willen denken als er elders compensatiegebieden ontwikkelt worden.

De tijdwinst die het project InnovA58 op gaat leveren wordt nog steeds op 5 jaar geschat.

2018 zou de eerste spade de grond in kunnen, tegenover 2023 als de plannen in het rijkswegenplan worden meegenomen.

De financiering is nog niet duidelijk, provincie wil meewerken, bedrijven zijn ook bereid aan voorfinanciering te doen.

Het minst concreet is het innovatieve karakter van de aanpassing waarop een deel van de middelen gebaseerd is.

Vanuit Moergestel, Oisterwijk en Tilburg is de belangstelling minimaal zo niet afwezig, lijkt me geen goede zaak.

wordt vervolgd.

Enquete gesloten

October 5th, 2014 | Posted by admin in Uncategorized - (0 Comments)

De termijn voor het invullen van onze enquete is verlopen.

Binnenkort meer over de resultaten.

Data van de eerstkomende vergaderingen

September 1st, 2014 | Posted by admin in Algemeen - (0 Comments)

De eerstvolgende vergaderingen zijn gepland op de volgende data, steeds om 20.00 uur in Den Boogaard:

- 7 oktober

- 28 oktober

- 18 november, tevens jaarvergadering, nadere bijzonderheden volgen nog

Prijsvraag

July 15th, 2014 | Posted by admin in Uncategorized - (0 Comments)

Wij willen onze naamsbekendheid in ons dorp vergroten.
We willen een t -shirt ontwerpen voor en door Moergestel. Iets waar we allemaal trots op zijn. De beste inzending wint een heuse ballonvaart . Wij denken: een leuke uitdaging waaraan  iedereen kan meedoen. Hieronder zie je een voorbeeld. Je kunt je inzending doen via de digitale weg: sdmoergestel@hotmail.com of je brengt het naar ons, op onze vergadering, op dinsdag 16 september om 20.00 uur in Den Boogaard!

Wat willen jullie dat we in Moergestel verbeteren of veranderen, vul de enquete in.

Het duurt 5 minuten en wij komen na de zomervakantie terug met de resultaten!

Klik hier om de enquete in te vullen.